Tunisia, dicembre 2019

Tunisi, Dougga, Susa, Qayrawan, El Jem