Xinjiang trek 2017

Kashgar, Yarkant, Yilik, Shaksgam

1 2

1 2